A Fejhallgató Szervizben kizárólag vezetékes fejhallgatók kábelhibáit javítjuk. Hangszóró hiba javítását nem vállaljuk. A hibás hangszórókat sem megjavítani sem kicserélni nem tudjuk. Hangszóró javítással kapcsolatban az alábbi üzleteknél érdeklődhet:

Hangszóró hiba vagy kábel hiba?

A Fejhallgató Szervizben az átnézés, hibamegállapítás díjtalan. Néhány egyszerű multiméteres méréssel meg tudjuk állapítani, hogy a javítandó fejhallgatónak a hangszórója vagy a kábele hibás. Ilyenkor általában a fejhallgató szétszerelése után ellenállást vagy érintkezést mérünk.

Fejhallgató hangszóró

A hangszóró hiba jóval ritkább a kábel hibánál. A hangszóró zizegését, recsegését vagy torzítását szennyeződés is okozhatja, rosszabb esetben a hangszóró membránjának sérülése. A torzítás jelentkezhet kizárólag nagyobb hangerőnél vagy csak bizonyos frekvenciatartományokban. Hogyha a hangszóró teljesen néma, az is lehet hangszóró hiba, ezt a tekercs szakadása vagy zárlata okozhatja.

A hangszóró tönkremehet fizikai behatástól, például ha a fejhallgatót leejtik, erős rázkódástól vagy beázástól, valamint túlvezérléstől is, hogyha a hangszórót a megengedettnél nagyobb teljesítménnyel hajtják meg.


Mitől ég le a fejhallgató hangszórója?

Hogyha a hangszóró tekercsén túl nagy terhelés esik, a tekercs felmelegszik, és a rajta lévő lakkszigetelés leolvad róla. Ennek következtében a tekercs menetzárlatos lesz, vagyis az áram nem halad végig a tekercsen, hanem rövidebb utat talál magának.

Hogyha az erősítő teljesítménye túl nagy a hangszóró impedanciájához képest, akkor a hangszóró tekercse a túlterhelés miatt fog leégni.

Hogyha az erősítő torz jelet ad, akkor a hangszóró tekercse feszültség alatt van, de nem mozog. A tekercs így nem tud lehűlni és egy idő után szintén leéghet.


Szakadt fejhallgató hangszóró

A fejhallgató hangszóró tekercsének két kivezetését megmérhetjük a multiméter szakadásvizsgáló funkciójával. Hogyha a műszer nem sípol, vagyis szakadást mutat, akkor a hangszóró hibás.

Menetzárlatos fejhallgató hangszóró

Hogyha multiméterrel ellenállást mérünk a fejhallgató hangszóróin, a fejhallgató műszaki paraméterei között feltüntetett impedanciához hasonló értéket kell kapnunk. Hogyha ez az érték kisebb, akkor a hangszóró valószínűleg menetzárlatos.

A fejhallgató két hangszórójának ellenállása között sem lehet jelentős eltérés.


Fordított polaritással bekötött fejhallgató hangszóró

Hogyha egy hangszóróra kísérletképen egyenáramot kötünk, például egy elemről, és az elem pozitív pólusát a hangszóró pozitív érintkezőjére kötjük, akkor a hangszóró membránja előre fog mozdulni, míg fordított polaritás esetén hátra.

(Ez egy egyszerű, de nem professzionális módszer. Az elemet nem szabad túl hosszú ideig a hangszóróra kötni, mert az a hangszóró tekercsének leégéséhez vezethet!)

A hangszórók helyes vagy fordított polaritással történő bekötésének elméletben igenis van jelentősége. Viszont abban az esetben, hogyha a sztereó fejhallgató mindkét hangszórója egyformán felcserélt polaritással van bekötve, a különbséget gyakorlatilag nem igazán lehet hallani. Hogyha azonban az egyik hangszóró polaritáshelyesen van bekötve és csak a másik van fordított polaritással bekötve, akkor a hangszórók ellenfázisban fognak működni, ami már egyértelműen hallható különbséget okoz.

Ellenfázisban lévő fejhallgató hangszórók

Egy sztereó fejhallgató esetében hogyha az egyik hangszóró fordított polaritással van bekötve, míg a másik polaritáshelyesen, akkor a két hangszóró egymáshoz képest ellenfázisban fog működni. Vagyis ugyanannál a jelnél a két hangszóró membránja egymáshoz képest ellentétesen fog mozogni. Amikor az egyik előre mozdul, akkor a másik hátra. A hibás bekötés miatt a fejhallgató másképp fog szólni, mint normál esetben.

Ezt a hibát legegszerűbben egy teszthang meghallgatásával tudjuk kiszűrni. Ehhez lentebb találtok egy videót.


Beyerdynamic fejhallgató hangszórók polaritása

Érdekesség, hogy bizonyos Beyerdynamic fejhallgatók esetében a bal és a jobb oldali hangszóró pozitív illetve negatív pólusa ellentétes oldalon vannak egymáshoz képest, vagyis a két hangszóró nem teljesen egyforma, ellentétes irányban tekercselték őket. A két hangszóró felcserélhető egymással, de ilyen esetben ennek megfelelően kell bekötni őket.

Hogyha a hangszórók a forrasztási oldallal felfelé néznek, és a tekercs kivezetései alul helyezkednek el, a bal oldali hangszóró pozitív pólusa a hangszóró jobb oldalára esik, míg a jobb oldali hangszoró pozitív pólusa a hangszóró bal oldalára esik. A fotók egy Beyerdynamic DT 990 Pro fejhallgató hangszóróiról készültek.

Beyerdynamic DT 990 Pro fejhallgató bal oldali hangszórója

Bal oldali hangszóró

Beyerdynamic DT 990 Pro fejhallgató jobb oldali hangszórója

Jobb oldali hangszóró


Mi az impedancia?

Az impedancia váltakozó áramú ellenállást jelent. Az impedancia értéke frekvenciafüggő. A hangszóró névleges impedanciája egy kerekített érték, ami megadja hogy a hangszóró mekkora ellenállással terheli a jelforrást. Az impedanciát jellemzően 1 kHz frekvenciájú szinuszos jellel mérik.

Az impedancia hasonló az ellenálláshoz, de megállapításához az induktiv és a kapacitív tényezőket is figyelembe kell venni. Ha a hangszóró két érintkezője között megmérjük az ellenállást egy multiméterrel, akkor az impedanciához közelítő értéket kapunk.

Fontos, hogy a hangszóró impedanciája illeszkedjel az erősítő kimeneti impedanciájához. Megfelelő impedancia illesztéssel érhető el a lehető legnagyobb teljesítmény, amit még torzítás nélkül le tud adni a rendszer.

Miért fontos az impedancia illesztés?

Ha az erősítőhöz képest nagyobb impedanciájú hangszórót használunk, akkor a leadott teljesítmény kisebb lesz, ha viszont kisebb impedanciájú hangszórót használunk, akkor a nagy áram miatt tönkremehet az erősítő és/vagy a hangszóró.


Teszthang felcserélt hangcsatornák kiszűréséhez

Az alábbi teszthanggal ellenőrizhetjük, hogy a bal és a jobb hangcsatorna oldalhelyesen van-e bekötve avagy fel vannak cserélve egymással. Továbbá ellenőrizhetjük, hogy a hangszórók polaritáshelyesen vannak-e bekötve egymáshoz képest avagy ellenfázisban működnek.

Teszthang ellenfázisban lévő hangszórók kiszűréséhez

Normál esetben, hogyha a fejhallgató két hangszórója egymáshoz képest nincs ellenfázisban, akkor:

  • Az “In Phase” feliratnál a zenét középről halljuk
  • Az “Out of Phase” feliratnál a zenét hátulról halljuk, illetve a két hangcsatorna jobban elkülönül egymástól

Hogyha azonban a fejhallgató két hangszórója egymáshoz képest ellenfázisban működik, akkor pont fordítva fogjuk hallani.


A szinuszos hullám a teljes emberi hangspektrumon áthalad, 20 Hz-től 20 kHz-ig. Ezzel a teszthanggal frekvencia átvitelt tesztelhetünk, frekvencia válasz tesztet végezhetünk.